Annonse
Beste Nettsider
Business Plan
Hvis du tenker på å etablere et firma kan det å skrive en business plan være lurt. Årsaken er at når man skriver så går man igjennom ting på ulike måter enn man ellers hadde gjort hvis man kun tenkte og diskuterte.

Forskning viser at bedrifter som har gjennomgått en skriftlig etableringsplan førs stiftelse lykkes i større grad enn de som lar være. Så hva er da en Business plan? En Business Plan er kort fortalt en plan som ofte blir kalt forretningsplan på norsk.

Man går igjennom diverse problemstillinger, utfordringer, eierskap, finansiering, inntjening angående firmaet. Veiledningen under er kun en veiledning, du bør gjerne utelate enkelte ting eller komme med tilføyelser. Det er viktig å etablere firmaet så tidlig som mulig, da du på den måten er sikret en plattform til å signere avtaler ifra.

Business Plan veiledning over innhold

Kort sammendrag
 • Ikke mer enn tre sider. Skal fange lesers interesse for videre lesning av planen og interesse for ideen.
 • Hva, Hvordan, Hvorfor, Hvor og så videre må bli enkelt forklart.
 • Skriv denne planen etter du har skrevet resten av planen.

Selskapsform
 • Hvilke selskapsform skal dere benytte, er det å Starte AS best, Starte NUF eller enkeltpersonforetak best i ditt tlfelle.
 • Hvem skal etablere firmaet for dere. Biz-UP er f.eks en leverandør.

Forretningsbeskrivelse
 • Navnet over virksomheten
 • En bakgrunn over næringen bedriften vil delta i og historien over selskapet hvis det er noen .
 • Potensialet til virksomheten skal bli beskrevet her.
 • Ulikhet og skille fra andre virksomheter skal beskrives.
 • Hvilke gap i markedet skal virksomheten dekke  og eller skal man satse på nisje eller ny business modell som skal prøve å utkonkurrere eksisterende aktører i markedet og eller penetrere seg en plass i det eksisterende markedet.

Marked
 • Overbevise eventuelle investorer at businessen vil ha et marked som er profitt givende.
 • Bruke og vise fram markedsundersøkelser.
 • Identifisere markedssegmenter, markedsposisjon og markedsdel.
 • Evaluer aller konkurrenter, deres styrker og svakheter slik du ser det. Finn mest mulig ut av de på lovlig vis, gjør SWOT test av det. Beskriv hvorfor du vil være bedre enn de.
 • Porter five forces modell bruker du till lettere å forstå.
 • Identifiser alle måter kunden kan skaffe seg behovet du tilbyr på innen rimelighetens krav, og hvorfor han vil foretrekke din.
 • Demonstrer pris strategien og hvordan den kan lage profit.
 • Identifiser dine markedsføringsplaner, med kostnad og hvilke medium som vil benyttes og når. 

Operasjon
 • Beskrive fordeler og ulemper av din lokalisering.
 • Beskriv dine produksjonsredskaper og prøv og effektiviser disse mest mulig i fornuftig grad.
 • Beskriv leverandører og deres svake og sterke sider.
 • Beskriv arbeidskraft mulighetene i område du opererer i forhold til ditt behov.
 • Beskriv hvordan dere vil drive businessen deres for å sid et enkelt.

Administrere
 • Beskriv kunnskapen, nettverket, erfaringen, ferdighetene CV´en etc til nøkkelpersonene og hvilke rolle de er tenkt. 
 • Dekk mulighetene dere har for assistanse, slik som konsulenter, rådgivere, kjente etc. og hvordan dere vil benytte de.
 • Beskriv hvordan de ulike skal lønnes.
 • Beskriv hvilke rutiner dere vil ha for å administrere virksomheten og hvordan dere muligens vil innhente hjelp.

Finansiering
 • Sett opp et budsjett over estimater over tallene deres. Både inntekter og utgifter
 • Beskriv deres grunnleggende behov for innvesteringer for å fungere i markedet, så sekundære og tertiære behov som dere muligens vil ha behov for i framtiden etter vært som dere utvikler dere.
 • Sett opp plan for innvesteringer og hvordan dere skal finansiere de.

Kritiske risikoer
 • Beskriv de ulike risikoene, før eventuelle investorer/leverandører/kunder påpeker de.
 • Pris kutt av konkurrenter
 • Kort trend som dere skal dekke
 • Kostnadene deres øker drastisk pga for dårlige avtaler, maskiner ødelegges, design og utviklingskostnader går ikke som planlagt.
 • Salgsmålene oppnås ikke.
 • Markedsanalysene slår feil
 • Uenighet i eierskap/ management etc.
 • Problemer med vareforsyningen
 • For lite finansiering
 • (Potensielle) konkurrenter tar etter dere
 • Uetisk pressedekning av dere som setter dere i et ufortjent dårlig lys
 • Økte innovasjonskostnader for å være i business.
 • Kundene presser dere på ulikt vis.
 • Vis til alternativer for grep hvis dette skjer

Utbytte/profitt/ eierskap
 • Beskriv en plan for å betale inn innskuddet gjort av investorer og utbytte til de.
 • Beskriv hvordan investorene/ eiere kan påvirke hvordan bedriften styres.
 • Viktig å være ærlig her, slik at det ikke blir kluss med utakknemlige eiere/investorer som igjen fører at det blir interne splidigheter som kan gå på bekostning av bedriftens drift.

Tidsplan
 • Lag en tidsplan og eller kart over når de ulike tingene skal gjøres. Og eventuelt hvordan det skal makeres.
 • Del målene inn i delmål og koordiner dem på en god måte hvis flere har ansvar.

Avslutningsplan/ salg  / Avverge konflikter
 • Ha en plan helt fra starten av hvordan virksomheten skal avvikles og eller selges på en best mulig måte.
 • Og hvordan eventuelle problemer internt skal løses hvis det er likt antall stemmer.
 • Løs caser sammen og ha sosiale sammenkomster jevnlig.

Vedlegg, etc
 • Vis til vedlegg, kilder etc. som du har brukt i business planen.© 2012, BesteNettsider.com, All Rights Reserved. - Kontakt oss - Sidekart
Relaterte nettsteder
Her får du 20 Freespins!